A társaság adatai

Vízi-Lovas Nonprofit Kft cégkivonat

A TÁRSASÁG ADATAI

1.) A Társaság cégneve: Vízi-Lovas Kárpát-medencei Turisztikai Fejlesztő, Szolgáltató és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2.) A Társaság rövidített cégneve: Vízi-Lovas Nonprofit Kft.

3.) A Társaság székhelye: 3100 Salgótarján, Füleki út 6.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye.

3.2) A Társaság fióktelepei: 3127 Kazár, Bányász út 26.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

1.) A Társaság tevékenységi köreinek tagozódása a következő:

a.)  cél szerinti közhasznú tevékenységek;

b.)  a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó üzletszerű gazdasági tevékenységek

a.)  A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei:

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (főtevékenység)

Kulturális képzés

Oktatást kiegészítő tevékenység

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

b.)  A Társaság közhasznú tevékenységét kiegészítő üzletszerű gazdasági tevékenységek:

Ló, lóféle tenyésztése, Egyéb sokszorosítás, M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás, Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás, Kempingszolgáltatás, Egyéb szoftverkiadás, Számítógépes programozás, Információ-technológiai szaktanácsadás, Számítógép-üzemeltetés, Egyéb információ-technológiai szolgáltatás, Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, M.n.s. egyéb információs szolgáltatás, PR, kommunikáció, Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, Piac-, közvélemény-kutatás, Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése, Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése, Vízi szállítóeszköz kölcsönzése, Munkaerőkölcsönzés, Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás, Utazásszervezés, Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás, Iskolai előkészítő oktatás, Alapfokú oktatás, Általános középfokú oktatás,Szakmai középfokú oktatás, Felső szintű, nem felsőfokú oktatás, Felsőfokú oktatás, Sport, szabadidős képzés, Kulturális képzés, M.n.s. egyéb oktatás, Oktatást kiegészítő tevékenység, Egyéb humán-egészségügyi ellátás, Gyermekek napközbeni ellátása, Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése, M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A Társaság cél szerinti tevékenységei közé tartoznak a Ksztv. 26.§ c.) pontjának alábbi alpontjai:

–        Az Észak-Magyarországi és a Dél-Szlovákiai Régiók, de a teljes Kárpát-medence természeti, történeti és kulturális hagyományainak feltárása, megismertetése, gyarapítása (1997. évi CLVI törvény 26.§ c) 6, 13, 19 pontok).

–        a kötődés elmélyítésének segítése, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, idegenvezetés (1997. évi CLVI törvény 26.§ c) 4, 5, 11 pontok)

–        az épített és természeti környezet rombolásának, pusztulásának megakadályozása (környezetvédelem, természetvédelem) (1997. évi CLVI törvény 26.§ c) 8, 9 pontok).

–        fenntartható vidékfejlesztés (hagyományokon alapuló tevékenységek) erősítése (1997. évi CLVI törvény 26.§ c) 3 pont).

A társaság egyéb közhasznú tevékenységei:

–        Szabadidős tevékenység szervezése, lovaglás, gyalog és kerékpártúra (1997. évi CLVI törvény 26.§ c) 14.)

–        A magyar fajtájú háziállatok tartása, gondozása, szaporítása (1997. évi CLVI törvény 26.§ c) 8.)

–        Hagyományőrző programok szervezése (csikós, huszár, lovas íjász, solymász, történelmi bemutató stb.) (1997. évi CLVI törvény 26.§ c) 6.)

–        Hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő társadalmi csoportok felzárkóztatásának, esélyegyenlőségének elősegítése és támogatása, (1997. évi CLVI törvény 26.§ c) 18.)

–        Prevenciós tevékenység általános iskolában-, középiskolában- és felsőoktatásban tanuló fiatalok számára (pl. drog, alkohol, dohányzás, bűnözés); (1997. évi CLVI törvény 26.§ c) 10.23.)

–        A filmmunkák, videó filmek készítésének segítése, mindenek előtt önálló, értékkel bíró filmek megszületésének támogatása; (1997. évi CLVI törvény 26.§ c) 5.)

–        Térségfejlesztési, településfejlesztési, helyi gazdaságfejlesztési programokban és pályázatokon való részvétel. (1997. évi CLVI törvény 26.§ c) 4.)

–        Turisztikai programok kidolgozása; (1997. évi CLVI törvény 26.§ c) 8.)

–        Nemzetközi társadalomfejlesztési-, kutatási-, oktatási-, képzési- és művészeti projektek lebonyolítása; (1997. évi CLVI törvény 26.§ c) 3.)

–        Kapcsolattartás hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, nemzetközi projektek tervezése és megvalósítása; (1997. évi CLVI törvény 26.§ c) 3. 4.)